FANDOM


Grupong Uno sa Defense of Brutus. Mga pinsan ng Wakwak.